• Moje úvahy

» Realita všedních dnů {téma týdne » Návrat do reality}

14. srpna 2011 v 23:19 | Lindsey

Tento nesmyslný text byl sepsán v návalu eufórie a víry ve vlastní genialitu. O to byl pád těžší, a nyní se neodvažuji tu hloupost po sobě přečíst. Doporučuji vám to samé.
 
Sedíte si hezky na obláčku, míháte nohama do rytmu světských strastí. Krádeže. Vraždy. Násilí. To vše jde mimo vás. V duši cítíte klid a mír. V této chvíli dokonalého štěstí cítíte, že nic není nemožné. Nemožné se stává možným a vy věříte. A pak do té vší harmonie se pomaličku vplíží zášť. Zloba. Nenávist. Koluje vám žilami jako jed. Jed, jenž vás stravuje zaživa. Až podlehnete zcela. A padáte do šedi všedních dnů. Vytrženi z ráje, z domova. Musíte čelit tomu peklu, jež se odehrává na zemi. Všemu zlu. Je jako mor. Šíří se celým světem a není pomoci. Nedokážete mu zabránit. Ani ho zmírnit. A jednou to zlo dostane i vás. Stanete se nevěřícími. A ráj pro vás bude navždy zapovězen.
 
 

Reklama